Kapitalskyddet i aktiebolag


PDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Författare: Jan Andersson

Förslaget syftar till att göra aktiebolagsformen mer tillgänglig för företagare. Kapitalskyddet i aktiebolag En lärobok av Jan Andersson.


Jan Andersson Uppsala


häftad 2020. Ett enklare aktiebolag Justitiedepartementets faktapromemoria 200708FPM133 Europeiska privata aktiebolag SPEbolag Centros Ltd mot Erhvervs og Selskabsstyrelsen 1999 s. 5 Se Andersson Kapitalskyddet i aktiebolag s. Göteborg 1995. Förutsättningar för egentligt ansvarsgenombrott trots HDs. 11 anför följande Den som med vetskap om styrelsens underlåtenhet handlar på bolagets vägnar svarar enligt 2518 2 st ABL solidariskt med styrelsens ledamöter för de förpliktelser som därigenom uppkommer för bolaget. Andersson 1995 Andersson Jan Kapitalskyddet I aktiebolag. Ett sammanhängande system eller ett system med många inkonsekvenser luckor och brister. Anderson J Kapitalskyddet i aktiebolag s. AktiebolagslagenKommentar och lagtexter 2002 279 et seqq. I den nya upplagan av Kapitalskyddet i aktiebolag behandlar författaren frågor om kravet på minsta aktiekapital liksom kapitalskyddets utformning värdeöverföringsbegreppet vinstutdelning förvärv av egna aktier minskning av aktiekapitalet ogiltighet återbäringsskyldighet godtrosskydd och bristtäckningsansvar vid otillåtna värdeöverföringar låneförbuden personligt betalningsansvar vid kapitalbrist skadeståndsansvar mot bolagets borgenärer för direkt och indirekt. I denna sjätte upplaga av Kapitalskyddet i aktiebolag har tillförts ändringar som gjorts i ABL sedan denna trädde i kraft den 1 januari 2006 liksom senare tillkommen rättspraxis. National Category. Om de sententia ferenda synes icke vara eller kunna vara fråga. I den nya upplagan av Kapitalskyddet i. Dessutom måste den 1 Andersson J Kapitalskyddet i aktiebolag en lärobok Sjätte upplagan 2010 Litteraturcompagniet AB Stockholm s 247 f. DiVA portal is a finding tool for research publications and student theses written at the following 49 universities and research institutions. Kapitalskyddet i aktiebolag Andersson Jan 6 uppl. 1 Jan Andersson b.Kapitalskyddet i aktiebolag PDF e-bok ladda ner på nätet
Download